Instalace linky V8 Kolbus BF 513

Listopad 2017 - instalace nové produkční linky V8 Kolbus BF 513.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.