Reklamní spot

Společnost Tisk Centrum představuje nové televizní spoty založené na konceptu této značky “Umění tisknout”.
Reklamní spot je prezentován ve 3 základních verzích. V médiích se začal objevovat v polovině zaří.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.